biuro@net-an.pl 504 247 247

Podpis elektroniczny

Idea podpisu elektronicznego pojawiła się w polskim prawie ładnych kilka lat temu. Oprócz regulacji prawnych w tamtym czasie trudno było doszukać się szczegółowych uregulowań i udogodnień oraz możliwości praktycznego wykorzystania dla osób zdecydowanych na zakup tego rodzaju certyfikatu pozwalającego na przesyłanie dokumentów elektronicznych podpisanych za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Stopniowo możliwości użytkowania podpisu zwiększały się, obecnie możliwość wykorzystania podpisu kwalifikowanego jest zdecydowanie większa, a unowocześnienia jakie cały czas wprowadzane są między innymi w administracji dają nadzieję na dalszą poprawę.

Do czego służy kwalifikowany podpis elektroniczny?

 • kontakty drogą elektroniczną z ZUS-em (w programie Płatnik),
 • kontakty drogą elektroniczną z Urzędem Skarbowym (składanie deklaracji podatkowych),
 • składanie formularzy do KIO (Krajowej Izby Odwoławczej),
 • składanie pism procesowych w sądowym postępowaniu upominawczym,
 • składanie wniosków i pozyskiwanie wypisów do KRS-u,
 • podpisywanie raportów do GIIF (Generalny Inspektor Informacji Finansowej),
 • korespondencja z GIODO (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych),
 • podpisywanie faktur elektronicznych,
 • składanie e-deklaracji do UFG (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny),
 • korespondencja z urzędami administracji publicznej,
 • zawieranie umów cywilno-prawnych w formie elektronicznej,
 • udział w aukcjach i przetargach elektronicznych.

Więcej informacji o podpisie elektronicznym i do czego służy uzyskacie na stronie elektronicznypodpis.olsztyn.pl